مراکز فرهنگی و هنری

تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

آفتابگردان

جویای هدایت ۲۴ متری اشرفی اصفهانی

کاووس نوین ضلع شرقی میدان سعدی

فراز اندیشه رسالت – پایین تر از بانک تجارت – طبقه دوم

نو اندیشان خیابان آیت ا.. حیدری – جنب بیمه ایران

اطلاع رسانی عصر ارتباط خیابان شهید عبدالهی پور

دنیای فرهنگ ایلام ۲۲ بهمن – پاساز مرکزی – طبقه دوم

فانوس ایلام ۲۲ بهمن – مجتمع فرهنگی هنری هلال احمر

مجتمع های فرهنگی ارشاد ابتدای بلوار امام علی(ع)