کتابخانه ها

تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱۳۹۶

کتابخانه و سالن های نمایش همواره یکی از شاخص های سرگرمی مردم بومی و توریسم محسوب می شود. استان ایلام درسال ۱۳۷۵ ، تعداد ۳۱ کتابخانه عمومی داشته است که کتاب های موجود این کتابخانه ها در کل استان ۰۷۶/۱۱۲ جلد کتاب بوده و کل اعضاء آن ۴۲۳ و ۲۶ نفر بوده اند.
طبق همین گزارش ، شهرستان دهلران با ۵ کتابخانه عمومی ، شهرستان ایلام با ۴ کتابخانه عمومی ، شهرستانهای ایوان ، شیروان و چرداول و مهران هر کدام با ۳ کتابخانه عمومی ، شهرستان دره شهر با ۲ کتابخانه عمومی و شهرستان آبدانان با یک کتابخانه عمومی در مرتبه های بعدی قرار می گیرند.استان ایلام درسال ۱۳۷۵ ، تعداد ۵ مرکز فرهنگی ثابت کانون پرورش فکری کودکان و جوانان ۲۶۸۱۶ جلد کتاب و ۷۷۹۸ نفر عضو داشته است . طبق همین گزارش ، شهرستان ایلام با ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درمراتب بعدی قرارداشته اند.
بقیه شهرستانها فاقد مرکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده اند.
براساس گزارش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ایلام ، این استان درسال ۱۳۷۵ دارای ۲ واحد سینمابوده که درشهرهای ایلام و آبدانان قرار داشته اند .گنجایش این سینماها ۸۷۴ نفر است که ۴۰۰ ظرفیت اختصاصی به شهر آبدانان و ۴۷۴ ظرفیت متعلق به سینمای شهر ایلام است . طبق همین گزارش، استان ایلام دارای یک سالن نمایش و سخنرانی به گنجایش ۲۶۰ نفر است که در شهر ایلام قرار دارد .

نام کتابخانه

آدرس

تعداد عنوان کتاب موجود

شماره تلفن

سال تاسیس

مرکزی

خیابان پیروزی- خ وحدت – مجتمع فرهنگی ارشاد

۷۰۰

۰۸۴۳۲۲۲۰۱۶۱

۱۳۷۵

شماره یک

خیابان پاسداران – پارک کودک

۱۲۳۴۲

شماره دو

خیابان پیام – کوچه پیام ۶

۲۰۲۳۶

شماره سه

پایین تر از خیابان رسالت

۹۳۵۶