شماره تلفن های تماس

تاریخ انتشار : ۱۲ فروردین ۱۳۹۶
نام و نام خانوادگی ســــمت تلفن مســـتقیم شماره هـــــمراه نمـــابر تلـفن خـانه آدرس

عبدالمالک شنبه زاده

مدیر کل

۳۳۳۴۱۳۱۰

۹۱۸۳۴۲۵۴۷۲

۳۳۳۳۱۵۷۸

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

علی مومنی

معاون توسعه مدیریت

۳۳۳۴۱۳۱۱

۹۱۸۸۴۳۰۹۳۷

۳۳۳۳۱۵۷۸

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

فرزاد شریفی

رئیس حراست

۳۳۳۸۰۰۱۵

۹۱۸۸۴۲۴۹۴۴

۳۳۳۳۱۵۲۶

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

رویا ارجمندی

سرپرست معاونت میراث

۳۳۳۴۱۸۲۱

۹۱۸۳۴۱۹۱۳۸

۳۳۳۳۱۵۷۸

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

محمد نورالهی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری

۹۱۸۳۴۱۱۲۳۶

۳۳۳۳۱۵۷۸

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

علی قاسم پور

معاون گردشگری

۳۳۳۴۱۸۴۰

۹۱۸۲۳۸۱۳۷۵

۳۳۳۴۱۸۴۰

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

کیومرث احمدی

معاون صنایع دستی

۳۳۳۳۳۴۹۰

۹۱۸۸۴۲۱۳۹۵

۳۳۳۳۳۱۰۳

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

علی محمدی

مسئول امور حقوقی و املاک

۳۳۳۶۸۸۱۶

۹۱۸۷۴۴۰۴۱۰

۳۳۳۳۳۱۰۳

۳۳۳۸۰۰۱۵

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

شهاب حیدری

مسئول روابط عمومی

۳۳۳۳۵۴۴۰

۹۱۸۸۴۱۵۶۰۷

۳۳۳۳۵۴۴۰

ایلام- خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

فرخ غلامی

فرمانده یگان حفاظت

۳۳۳۸۱۰۰۰

۹۱۸۸۴۱۳۸۵۹

۳۳۳۸۱۰۰۰

۳۳۳۸۱۰۰۰

ایلام –خ پاسداران – جنب موزه مردم شناسی قلعه والی

حمید غلامی

مسئول پایگاه ایوان

۸۴۲۳۲۳۷۹۷۳

۹۱۸۹۹۰۹۰۰۱

۸۴۲۳۲۳۷۹۷۳

ایوان – خ ۱۷ شهریور .جنب ثبت احوال .پشت بیمارستان

حجت اله عینی

مسئول پایگاه ملکشاهی

۸۴۲۸۵۲۵۸۴۷

۹۱۸۱۴۳۲۳۳۱

۸۴۲۸۵۲۵۸۴۷

ملکشاهی میدان شهید بهشتی خیابان دکتر آیت

مجید اولاد

مسئول پایگاه آبدانان

۸۴۳۳۶۲۷۵۷۶

۹۱۸۳۴۱۹۴۲۳

۸۴۳۳۶۲۷۵۷۶

آبدانان .ابتدای خیابان باقر صدر .روبروی هلال احمر

مجتبی فرهادی

مسئول پایگاه دره شهر

۸۴۳۵۲۲۵۰۸۰

۹۱۸۸۴۱۱۱۳۶

۸۴۳۵۲۲۵۰۸۰

دره شهر.بلوار امام (ره)

علی سنایی نژاد 

مدیر پایگاه پژوهشی شهر سیمره

۸۴۳۵۲۲۵۰۸۲

۹۱۸۳۴۰۰۴۳۷

۸۴۳۵۲۲۵۰۸۲

دره شهر . خیابان کارگر

میثم علیزاده

مسئول پایگاه مهران

۸۴۳۳۸۲۴۹۱۰

۹۱۸۸۴۰۱۲۹۸

۸۴۳۳۸۲۴۹۱۰

مهران.میدان امام .بلوار کربلای یک

علی سالاری مهر

مسئول پایگاه هلیلان

۸۴۲۴۳۴۴۱۲۶

۹۱۸۹۴۱۵۵۰۴

۸۴۲۴۳۴۴۱۲۶

بخش هلیلان.شهر توحید

نبی الله امین پرست

مسئول پایگاه سرابله

۸۴۳۴۲۲۴۱۴۰

۹۱۸۸۴۴۰۹۵۷

۸۴۳۴۲۲۴۱۴۰

سرابله .بلوار مدرس.خ امیر کبیر جنب اداره آموزش و پرورش

فرج فاضلی

مسئول پایگاه دهلران

۸۴۳۳۷۲۸۹۳۲

۹۱۸۳۴۵۹۳۷۱

۸۴۳۳۷۲۸۹۳۲

دهلران.بلوار جمهوری.جنب منازل سازمانی

فردین کاظم زاده مسئول پایگاه بدره ۸۴۳۵۷۲۳۲۲۲ ۹۱۸۸۴۶۳۳۵۳ ۸۴۳۵۷۲۳۲۲۲ بدره- بلوار امام ره طبقه همکف شهرداری بدره

جهانبخش طهماسبی

مسئول پایگاه سیروان

۸۴۳۲۴۷۲۴۵۵۷

۹۱۸۸۴۰۲۵۳۸

۸۴۳۲۴۷۲۴۵۵۷

سیروان. شهر لومار. روبروی فرمانداری