شناسنامه خدمات الکترونیک

تاریخ انتشار : ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

 

عنوان خدمت ارائه دهنده شرح (دانلود) فرم مربوطه لینک دسترسی
شناسنامه خدمات فایل
ثبت آثار منقول تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی

خرید اموال منقول فرهنگی تاریخی مجاز در دست مردم

مرمت اموال منقول فرهنگی، تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)

حفاظت و نگهداری اموال منقول فرهنگی، تاریخی (بخش دولتی و خصوصی)

حمایت از آزمایشگاه ها و کارگاه های حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، تاریخی

نمایش مجازی موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی کشور

حفاظت، مرمت و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی

راهبری حفاظت، مرمت و احیاء بناهای مهم تاریخی

مراقبت (حفاظت فیزیکی) از بناها، محوطه ها و بافت های فرهنگی و تاریخی

تعیین جایگاه ثبتی اموال فرهنگی، تاریخی

نظارت بر ورود اشیاء فرهنگی تاریخی به موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

صدور مجوز مرمت و احیاء بناهای تاریخی

صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری ابنیه تاریخی هم شأن اثر

صدور مجوز مطالعات باستان شناسی

صدور مجوز بهره برداری ابنیه واگذار شده

صدور مجوز فعالیت موسسات مدیریتی محوطه ها و ابنیه فرهنگی و تاریخی

صدور مجوز فعالیت کارگاهها و موسسات مرمت محوطه ها و ابنیه فرهنگی، تاریخی

شناسائی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح جهانی

حفاظت و مرمت پایگاه های میراث فرهنگی ملی و جهانی

شناسائی و ساماندهی پایگاه های میراث فرهنگی در سطح ملی

میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
 • صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال قطعی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
 • صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی درون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
 • صدور مجوز و نظارت بر نقل و انتقال امانی برون سازمانی اشیاء فرهنگی تاریخی
 • استرداد اشیاء فرهنگی تاریخی به کشور
 • مستندنگاری و ساماندهی اطلاعاتی عمومی و تخصصی
 • بررسی کسری اموال امنای اموال و سرقت اموال فرهنگی تاریخی
میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
صدور پروانه مجموعه داری

مستندنگاری اشیاء مجموعه داران و در اختیار دستگاهها

تأیید اثر فرهنگی تاریخی دستگاه ها و مجموعه داران

حفاظت و مرمت اشیاء مجموعه داران

صدور پروانه تجارت و نظارت بر نحوه برگزاری حراج ها

نظارت بر اقدامات عمرانی در انواع موزه ها (کاخ موزه ها، سایت موزه ها و اکو موزه ها)

صدور مجوز تأسیس موزه های تخصصی دستگاههای اجرایی

صدور مجوز تأسیس موزه خصوصی

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی موزه و موزه داری

صدور مجوز فعالیت موسسات خدمات مشاوره

 

میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
 • نظارت بر پروانه انفرادی صنایع دستی
 • حمایت بیمه ای از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
صنایع دستی فایل PDF hl.ichto.ir
 • صدورپروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری
 • تمدیدپروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری
 •  اصلاح و تغییر در پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری
 • صدور و تمدید مجوز شرکت های حمل و نقل گردشگری
 • برپایی نمایشگاه های داخلی و بین المللی گردشگری
 • برگزاری جشنواره ها، نشست ها و همایش های گردشگری
 • انعقاد یادداشت تفاهم همکاری های مشترک گردشگری
 • انعقاد برنامه اجرایی همکاری های مشترک گردشگری
 • توسعه و تعامل با سازمان های تخصصی منطقه
 • درجه بندی و صدور گواهینامه تأسیسات گردشگری
 • صدور مجوز ارزیابان و مدیران فنی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
 • صدور مجوز فعالیت شرکت های طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
 • نظارت بر عملکرد شرکت ها و عوامل ارزیابی طرح تطبیق تأسیسات گردشگری
 • نظارت بر تأسیسات گردشگری
گردشگری فایل PDF my.ichto.ir
 • صدور موافقت اصولی تأسیسات گردشگری
 • صدور مجوز و نظارت بر ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تأسیسات گردشگری
سرمایه گذاری و برنامه ریزی فایل PDF my.ichto.ir
 • اصلاح و تغییر مجوز دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب)
 • صدور معرفی نامه جهت دفتر خدمات مسافرتی گردشگری به سایر دستگاهها
 • نظارت بر عملکرد دفتر خدمات مسافرتی گردشگری
 • تأیید درخواست گشت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
 • صدور یا تمدید کارت راهنمایان گشت
 • ابطال کارت راهنمایان گشت
 • تغییر کارت راهنمایان گشت
 • صدور گواهینامه حرفه ای گردشگری سلامت
 • صدور و تمدید مجوز اجرای دوره های آموزشی تخصصی گردشگری
 • ارائه مدرک جامع دوره های تخصصی گردشگری
 • اصلاح و تغییر مجوز آموزشگاه های تخصصی گردشگری
 • پاسخ به استعلامات در خصوص تأسیسات و موسسات گردشگری (مجوز ناجا- اماکن و …)
گردشگری فایل PDF ta.ichto.ir
 • درجه بندی و ارائه گواهی کیفیت کارگاه های تولیدات صنایع دستی
 • حمایت بیمه ای از کارگاه های صنایع دستی
 • نظارت بر کارگاه های تولیدی صنایع دستی
 • حمایت مالی و مشاوره ای تجهیز کارگاه های صنایع دستی
 • صدور جواز تأسیس و پروانه فعالیت فروشگاههای صنایع دستی
صنایع دستی فایل PDF eservices.ichto.ir
 • صدور و تمدید کارت شناسائی فعالین و شاغلین صنایع دستی
 • تأیید مشاغل خانگی صنعتگران صنایع دستی
 • اعطای تسهیلات به کارگاه های تولیدی صنایع دستی
 • ارائه معرفی نامه جهت صنعتگران صنایع دستی به بیمه
 • اعطای نشان مرغوبیت محصولات صنایع دستی
 • طراحی و نمونه سازی محصولات بر حسب رشته های صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری دوره های آموزش تخصصی ویژه شاغلین صنایع دستی
 • صدور کارت مربیگری صنایع دستی
 • صدور گواهینامه آموزش تخصصی برای شاغلین صنایع دستی
صنایع دستی فایل PDF eservices.ichto.ir
 فروش بلیط اماکن فرهنگی – تاریخی

ارائه راهنمای صوتی موزه ها و اماکن فرهنگی، تاریخی

میراث فرهنگی فایل eticket.ichto.ir
 • اطلاع رسانی و معرفی جاذبه ها و ظرفیت های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • ترویج و فرهنگ سازی میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه گردشگری (تبلیغ و ترویج)
 • ارائه آمار تحلیلی حوزه گردشگری
گردشگری فایل PDF ta.ichto.ir
 • پیشنهاد مصادیق میراث طبیعی و ناملموس به یونسکو برای ثبت در فهرست های میراث جهانی
 • تعیین حریم حفاظتی و آزادسازی میراث طبیعی و تاریخی
 • حفظ و احیاء میراث طبیعی
 • اعطای تسهیلات و یارانه مشارکت در مرمت ابنیه های تاریخی به بخش خصوصی
 • اعطای تسهیلات و یارانه برای حفاظت و مرمت پایگاه های ملی و جهانی
 • اعطای کمک های فنی و اعتباری به مالکین و بهره برداران آثار فرهنگی تاریخی
 • اعطای تسهیلات مشارکتی در مرمت ابنیه تاریخی به بخش خصوصی
 • پاسخ به استعلامات در خصوص ثبت و حریم میراث فرهنگی و طبیعی
 • پاسخ به استعلامات در محدوده عرصه و حریم پایگاه ها ملی و جهانی
 • پاسخ به استعلامات قانونی در خصوص ضوابط حفاظتی و احیایی- عرصه ها و حرائم آثار تاریخی، فرهنگی
میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
 • تعیین و آزادسازی حریم آثار ملی غیرمنقول
میراث فرهنگی فایل PDF jaamichto.ir
رسیدگی به شکایات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همه حوزه ها
 • صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری و مشارکت در نمایشگاه های خارجی صنایع دستی
 • حمایت از بسته بندی محصولات صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری بازارچه های موقت عرضه و فروش صنایع دستی
 • صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تجهیز بازارچه های دائمی صنایع دستی
 • صدور مجوز برگزاری حراجی صنایع دستی
 • حفظ و نگه داری رشته های صنایع دستی در حال منسوخ شدن یا منسوخ شده
 • راه اندازی خانه های سنتی صنایع دستی
 • راه اندازی خانه های خلاق صنایع دستی
 • استاندارد سازی رشته های صنایع دستی
 • استاندارد سازی فضاهای کارگاهی صنایع دستی
صنایع دستی فایل PDF
سرمایه گذاری فایل PDF my.ichto.ir
 • آموزش و توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد در زمینه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی
 • پاسخ به استعلام های تخصصی تشکل های مردم نهاد در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
 • صدور مجوز فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
 • نظارت بر فعالیت تشکل های حرفه ای گردشگری
سرمایه گذاری فایلمجوز PDF omtm.ir
حمایت و نظارت بر ایجاد زیرساخت های تأسیسات گردشگری سرمایه گذاری PDF