معاون جدید توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی ایلام منصوب شد.

تاریخ انتشار : ۳۰ آبان ۱۳۹۶
موضوع : اخبار

طی حکمی از سوی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ، معاون جدید توسعه مدیریت اداره کل منصوب گردید .

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام ، روز گذشته مورخ ۲۹ آبان ۹۶ جلسه معارفه معاون جدید توسعه مدیریت اداره کل ، باحضور عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی استان و معاونین و دیگر مسئولین برگزار گردید .

براساس این گزارش ، طی حکمی از سوی عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلام  ، “یعقوب امیری” از کارکنان این اداره بعنوان معاون جدید توسعه مدیریت منصوب  و از زحمات و خدمات ” علی مومنی” قدردانی شد .

چاپ کن

نظرات