آثار شناسایی شده

تاریخ انتشار : ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

دومین فصل بررسی و شناسایی شهرستان ایان در سال ۱۳۸۱ توسط اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان انجام شد. این فصل بررسی و شناسایی حدود ۲۵ روز بطول انجامید که سرپرست هیئت آقای پیرانی بر عهده داشتند. روش کار به صورت پیمایش سطحی منطقه بوده است.

فصل دوم شامل بررسی و شناسایی آثار دشت زرنه و تنگه کوشک سپس از تنگه شمیران به طرف سیاهگل در مسیر رودخانه گنگیر بوده است. در این بررسی و شناسایی حدود ۱۷ اثر شناسایی شد که از این مجموع ۸ اثر در فهرست آثار ملی قرار گرفت. این آثار در سال ۱۳۸۳ به ثبت ملی رسید هدف از بررسی های باستانی شناسایی آثار و سپس مستند سازی آنها به جهت جلوگیری از تخریب می باشد.

در سومین فصل از بررسی و شناسایی شهرستان ایوان که به سرپرستی آقای علی نورالهی و نظارت آقای شنبه زاده انجام گرفت. این فصل از بررسی و شناسایی که ادامه فصل دوم بود حدود ۱۴ روز بصورت پیمایش سطحی منطقه بود که تعداد قبرستان و محوطه های باستانن شناسایی شده که پرونده ۳۰ اثر برای ثبت در فهرست آثار ملی کشور به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور ارسال شده است.

در سال ۱۳۸۳ فصل دوم بررسی و شناسایی باستان شناسی شهرستان مهران به سرپرستی خانم سیف پناهی و نظارت آقای پیرانی به پایان رسید.در این فصل از بررسی و شناسایی که حوزه بخش صالح آباد را در بر می گرفت در حدود ۲۲ اثر شامل محوطه،تپه،قبرستان و بناهای باستان شناسایی شد.

در سال ۱۳۸۴ یک فصل از بررسی و شناسایی حوزه شهرستان ایلام،دره شهر،دهلران،آبدانان و شیروان چرداول نیز صورت گرفت.