حمام ها

تاریخ انتشار : ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

حمام قلعه پور اشرف

در ضلع غربی قلعه پور اشرف در روستای شیخ مکان در شهرستان دره شهر قرار دارد. دارای پلان مربع شکل است و شامل اماکن تودرتو با سالن و دالانهای رخت کن، حوضچه های آب سرد و گرم، دستشویی و انبار سوخت می باشد.
مصالح ساخت آن هم شامل قلوه سنگهای نتراشیده  و از گچ هم به عنوان ملات استفاده شده است و مربوط به دوران قاجاریه است.

 


 

حمام قلعه کنجانچم

در پشت اتاقهای ضلع جنوبی قلعه کنجانچم حمام ساخته شده  است. این بخش از بنا شامل سه اتاق، یک راهرو اختصاصی و خرینه می باشد که از طریق کانال و تنبوشه های سفالی  آب آن تامین می شده است. مصالح بکار رفته در ساخت این حمام سنگ و گچ می باشد. این حمام و قلعه مربوط به دوره والیان ایلام است.