شهرهای تاریخی

تاریخ انتشار : ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

شهر تاریخی سیروان

در حوزه شمالی استان ایلام و شمال شرقی شهر ایلام و در دامنه های اطراف و لایه های زیرین سرابکلان واقع در شهرستان شیروان چرداول به صورت نیمه مدفون بقایای آثار معماری ارزشمند قرار دارد. این شهر از جمله مراکز زیست محیطی باستانی است که در دره های میانکوهی زاگرس واقع است. این شهر مربوط به دوران ساسانی بوده که تا قرون اولیه اسلامی(پنجم) از مراکز تمدن محسوب می شده است. مصالح بکار رفته در معماری این شهر سنگ و ملات، ساروج و گچ می باشد.

این شهر در دوران شکوه و عظمت خود مرکز ایالت ماسبذان از شهرهای مهم و آباد دوره ساسانی بوده است همچنین وجود پلها و راهها و محوطه ها و قلاع و سکونتگاههای باستانی در این محوطه گویای اهمیت این شهر است.

 

آثار جولیان

در شمال روستای چم کبود در آبدانان در پا دامنه ارتفاعات کبیر کوه مشرف به دشت آثار شهر تاریخی که حدود ۱۰ هکتار وسعت دارا بوده وجود دارد که به نام شهر تاریخی جولیان خوانده می شود.این شهر تاریخی مربوط به دوران ساسانی-اسلامی بوده که از مصالح سنگ و گچ در ساخت آن استفاده شده است.شهر شامل سه بخش اماکن مسکونی-چهار طاقی-و آتشکده  و قلعه دفاعی بوده که متاسفانه به شدت آسیب دیده است. سقف این اماکن را پوشش های گهواره ای شامل شده است.

 

آثار شهر دربند

در پادامنه ارتفاعات کبیر کوه در بخش بدره در منطقه ای به نام پشته دربند در بخش کوهستانی دره بقایای شهر کوچکی دیده می شود که از مصالح قلوه و سنگ و گچ در ساخت آن استفاده شده است. بر روی شیب تند اماکن مسکونی به صورت پلکانی احداث  گردیده تا بتوانند از حداقل فضا حداکثر استفاده را نمایند.این شهر تاریخی هم عصر شهر تاریخی دره شهر (قرون اولیه اسلامی) می باشد.

 

شهر تاریخی دره شهر

 

این شهر در ضلع غربی شهر فعلی دره شهر قرار داشته  و حدود ۷۰ هکتار وسعت دارد و بزرگترین شهر شناخته شده در قلمرو استان می باشد که قسمتی از دیوارها و طاقهای آن هنوز سالم و یا در زیر آوار مانده اند.
مصالح بکار رفته در معماری بناهای این شهر تاریخی عبارتند از: قلوه سنگ و گچ و ساروج. آثار قوسها و انحناهای طاق ها  سقفهای گنبدی با مصالح مذکور و همچنین نشانه هایی از وجود خیابان بندی و کوچه و … در بافت این ویرانه ها مشهود اند. قدمت این شهر به قرون اولیه اسلامی بر می گردد.