چشم انداز

تاریخ انتشار : ۱۳ فروردین ۱۳۹۶

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درسند چشم انداز ۲۰ ساله

 

– بند اول سند چشم انداز

دستیابی به مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور از جمله مصادیق فرهنگ و تاریخ کشورمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد که به حفظ، احیاء و نگهداری میراث فرهنگی کاملاً در راستای اهداف آرمانی کشور بوده و توجه به آن از اساسی‌ترین پایه‌های توسعه کشور می‌باشد.

 

– بند ششم سند چشم انداز

رسیدن به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیای جنوبی و غربی است که با تأکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل حاصل خواهد شد.

 

-بند هشتم سند چشم‌انداز

توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشورمان باعث تعامل سازنده و مؤثر با جهان و رشد پر شتاب اقتصاد همراه با بهبود توزیع در کشور خواهد شد.

 

 

سیاست های کلی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری

 -دست یافتن به جایگاه واقعی ایران در جهان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین، کهن‌ترین و تأثیرگذارترین فرهنگ‌ها و تمدن‌های بشری، با ویژگی‌های طبیعی کم‌نظیر و برخوردار از تعاملی سازنده و الهام‌بخش در عرصه بین‌المللی.

– برخورداری از نظام مدیریت بروز و کارآمد، بهره‌مند از دانش فناوری مرتبط در سطح جهانی، توانا در تولید علم و فنآوری، با اتکا بر دانش پایه، منابع انسانی ماهر و مسئولیت‌پذیر، سرمایه اجتماعی روبه رشد، مبتنی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی و ملی و مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی کشور.

– برخورداری از نظام برنامه‌ریزی هدفمند با اقتصادی سالم، باثبات، رقابت‌پذیر و با رشد و شتاب مناسب و در تعامل با اقتصاد جهانی، با ایفای نقش مؤثر در اقتصاد ملی و منطبق بر مزیت‌های نسبی فرهنگی- تاریخی و طبیعی.

– بهره‌مندی از آثار فرهنگی- تاریخی و طبیعی و هنرهای سنتی، متکی بر نظام جامع شناخت و پژوهش، حفاظت، احیاء، ارتقاء و بهره‌برداری خردمندانه، در تعامل سازنده و هدفمند با حیات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی، تقویت حس مسئولیت عمومی، تحکیم هویت ملی و وفاق اجتماعی.

– بهره‌مندی از گردشگری پر رونق با محصولات متنوع، بازارهای سامان ‌یافته، خدمات استاندارد شده و دست یافتن به جایگاه برتر گردشگری منطقه و معرفی ایران به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری جهان به ویژه جهان اسلام.