گواهینامه استاندارد کیفیت ۹ واحد تأسیسات گردشگری استان ایلام صادر شد

تاریخ انتشار : ۲۶ تیر ۱۳۹۶
موضوع : اخبار

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام از صدور گواهینامه  استاندارد کیفیت خدمات۹ واحد از تاسیسات گردشگری در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلام ، ” جوریه کلانتری ” معاون گردشگری اداره کل امروز ۲۶ تیر ۹۶ اظهار داشت : د با توجه به ارزیابی ۹ واحد از تاسیسات گردشگری استان در سال ۱۳۹۵ ،کمیسیون درجه بندی این واحدها  از سوی اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری سازمان تشکیل و صورتجلسه آن   جهت صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات به شرکت مجری ارسال گردید.

وی تصریح کرد :  تعداد ۱۴ واحد از واحدهای تاسیسات گردشگری در مرحله ارزیابی اولیه می باشند، که در صورت تکمیل مراحل ارزیابی واحدها در سال جاری شاهد صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات  برای این تعداد واحدها می باشیم.

همچنین ایشان با بیان اینکه صدور گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات جهت تاسیسات گردشگری  برای اولین بار در استان صورت می گیرد، که این امر می تواند نقش موثری در جهت توسعه  گردشگری و رضایتمندی مسافرین و گردشگران را داشته باشد.

چاپ کن

نظرات